Segona vulnerabilitat de l’Internet Explorer

A BuayaCorp podem trobar una prova que ja han descobert la segona vulnerabilitat de l’Internet Explorer 7. Aquesta facilita els atacs de phishing fent que a través de la barra de direccions es pugui ocultar part de la pàgina.

D’aquesta manera mentre ja han descobert 2 vulnerabilitats greus a l’Internet Explorer 7 només n’han descobert 1 al Firefox.

Share Button