L’ajuntament de Vitòria migra

Font: EnpresaDigitala (1)
L’ajuntament de Vitòria (País Basc) fa uns mesos va migrar tots els seus ordinadors de l’Internet Explorer al Mozilla Firefox(es), ara, a més, es planteja fer-ho del Microsoft Office a l’OpenOffice.org.

Altres ciutats que han migrat al programari lliure han estat Munich i Viena. Amsterdam també està en progrès de migrar. I és que nou ciutats holandeses pretenen firmar un manifest “a favor de l’ús del programari lliure a l’Administració”. Això, també ens recorda al propòsit del govern francès de migrar els seus ordinadors al programari lliure.

Per desgràcia al Països Catalans la situació no és tant bona.

Share Button