3 estudis en 1

En una pàgina web(en) d’ArsTechnica(en) han fet uns gràfics amb tres estudis de dues fonts diferents, el primer de HitsLink Market Share(en) i els dos darrers de OneStat(en). Només hi ha un resultat que coincideixi en els tres: que el Firefox guanya terreny.

Share Button

Etiquetes:

Categories: General