Possiblement Firefox 3 serà compatible amb JavaScript 2

Atenció aquesta notícia pot estar desfasada o amb informació falsa, llegiu, si us plau això.
El JavaScript 2(en) està sent desenvolupat per Mozilla, el JavaScript és una evolució del llenguatge JavaScript(+).

A The Inquirer ES(es) han publicat una notícia(es) en la qual es diu que en futures versions del Firefox es podria aconseguir una plena compatibilitat entre el navegador i aquest llenguatge. Tot i que no diu que sigui a la versió 3 Gran Paradiso, és força possible que en aquesta versió ja hi comenci a haver alguna petita compatibilitat.

A la notícia també es diu que Mozilla està negociant amb Google i Microsoft per millorar el servei de correu electrònic fora de línia, així es podria està escrivint un missatge amb Gmail o Hotmail, que s’enviaria quan es tornés a connectar.

Share Button