Firefox en gallec

Font: La voz de Galicia (1)
El navegador de Mozilla és disponible en 41 llengües (40 si no comptem el Romanès, pel qual només hi ha traduïda la versió 1.5). Ahir se li va sumar el gallec, l’única llengua de l’estat espanyol que encara no disposava del Firefox traduït.

Tant el català com el basc (lògicament també el castellà) van tenir versió traduïda des que va sortir la versió 2.0. Només faltava el gallec.

La traducció es va fer gràcies a Mancomun.org(gl) (una web que permet el treball conjunt de molts traductors, dependent del la Consellería de Innovación e Industria) i sobretot a desenes de voluntaris gallecs.

Amb tot també està disponible la web galician.mozdev.org(gl).

Si voleu ajudar a la traducció del Firefox en català vegeu això, tot i que potser és més efectiu contactar amb algun autor d’una extensió i porposar traduir-la, per això podeu recórrer a BabelZilla(en).

Share Button