Dues novetats del Firefox 3

Font: Zona Firefox (1,2)
La pròxima versió del Firefox, la 3, també anomenada Gran Paradiso portarà suport pel sistema HttpOnly(+) aquesta és un sistema de Microsoft per a fer més segura la propietat de les galetes (cookies) i per tant evitar-ne el robament.

Fins ara el Firefox només podia portar aquesta capacitat amb l’extensió httpOnly. L’HttpOnly va ser implementat per primer cop a l’Internet Explorer 6, però no correctament ja que si és cert que aquelles galetes no és poden llegir si que s’hi pot escriure.

L’altre novetat és l’inclusió d’una compatibilitat el Firefox, serà pel format lliure APNG(+), que permet crear imatges PNG animades. Actualment totes les imatges animades (no vídeos) estaven amb el format GIF(+) però aquest només permet una gama de 256 colors, no es poden fer transparències i no estava sota una patent. L’APNG sol·luciona tots aquests problemes. L’APNG és una evol·lució del PNG(+) que incorpora la possibilitat de crear animacions.

Als navegadors que no suportin aquest format només es veurà el primer quadre(+) (frame) de la seqüència.

Share Button