Com són els usuaris del Firefox?

Nota: Els enllaços amb un signe d’exclamació dirigeixen a una pàgina “Sospitosa” segons l’extensió WOT i “Maliciosa” segons l’extensió McAfee SiteAdvisor, és responsabilitat de cadascú decidir si val la pena arriscar-se i obrir la pàgina.
La pàgina web comScore(!,en) ha realitzat un estudi(!,en) per saber com són els usuaris dels navegadors Internet Explorer en comparació amb els del Mozilla Firefox.

Així podem saber que si l’IE l’utilitzen tant homes com dones (empatats en un 50%), l’usuari del Firefox acostuma a ser masculí (55% davant un 45% de les dones).

Un 61% dels usuaris d’IE ingressen menys de 75.000 dòlars l’any. En el cas del Firefox un 51% dels seus usuaris tenen una renda anual de més de 75.000 dòlars.

Per últim es pot veure com la majoria d’usuaris del Firefox són joves, i els de l’Internet Explorer acostuma a ser gent més gran.

Podeu veure l’estudi aquí(!,en).

Font: comScore (1)

Share Button

Etiquetes:

Categories: General