Requisits del Firefox 3 a Linux

En ple desenvolupament del Firefox 3 Gran Paradiso, Mozilla està negociant amb diverses distribucions quins haurien de ser els requisits mínims del nou Firefox a Linux.

La proposta de Mozilla és la següent:

 • GTK+ 2.10.x
 • GLib 2.12.x
 • GNOME 2.16.x
 • Pango 1.14.x
 • Cairo 1.4.x (only for system cairo)
 • xorg (libX11) 1.0.x
 • dbus 1.0.x
 • hal 0.5.8
 • libjpeg v6b
 • libpng 1.2.x (tracking upstream)
 • zlib 1.2.3

A l’espera de com acabin les negociacions ja hi ha qui demana que s’adaptin a la LSB 3.0(en), un conjunt de requeriments mínims proposats per la Linux Foundation(en).

Share Button