Finalment Mozilla crearà una subsidiària pel Thunderbird

Fa un mes i mig, aproximadament, vaig comentar que el Firefox deixaria de ser un projecte de Mozilla. Hi havia tres propostes: crear una altra fundació anàloga a la Fundació Mozilla per ocupar-se íntegrament del Thunderbird(+), crear una subsidiària o convertir el Thunderbird en un projecte comunitari.

Finalment la opció que han escollit és la segona: crear una fundació subsidiària a la Fundació Mozilla. Una subsidiària significa que serà una Fundació igual, però englobada per la Mozilla, que serà la superior. Un exemple de subsidiàries, per si algú no sap què significa, seria la Fanta (subsidiària) i la Coca-Cola.

De moment el nom és MailCo, però estic convençut que no serà el definitiu i que en triaran un de més atractiu. David Ascher serà el cap de la nova subsidiària.

MailCo pretén finançar-se a partir dels diners que li donarà la Fundació Mozilla, que al seu temps guanya els diners a través de la Corporació Mozilla gràcies a les relacions amb cercadors i altres serveis web. No obstant encarà no està del tot decidit. Tot i això, de moment Mozilla ja hi invertirà 3 milions de dòlars per iniciar la fundació, diners que consideren més que suficients per aconseguir un grup reduït de personal apassionat pel correu electrònic i Intenet.

No dubto que això servirà per millorar el programa i per aconseguir més interacció entre els desenvolupadors i els usuaris. MailCo també tindrà la funció de crear una millor experiència d’usuari amb altres tecnologies de comunicació web (IM, RSS, VoIP, SMS…).

La creació de MaiCo ve en el punt de ple rendiment per desenvolupar el Thunderbird 3.0.

Share Button

No responses yet

  1. aniol escrigué el :

    Esperem que Thunderbird continuï per força temps, ja que ha suposat una alternativa clara a Outlook Express.

  2. Aljullu escrigué el :

    Jo sempre que faig servir el correu electrònic ho faig a través de pàgines web, però per la gent que fa servir un client crec que el Thunderbird és la millor opció lliure.