Firefox Mobile serà compatible amb Symbian, Windows Mobile i Linux

Doug Turner, enginyer de Mozilla, ha dit que en principi volien desenvolupar el Firefox Mobile tan sols per Windows Mobile i Linux, ja que aquests sistemes comparteixen codi amb els mateixos sistemes de l’ordinador i per tant era més senzill adaptar el navegador.

No obstant Turner ha dit que el navegador també serà compatible amb Symbian, tot i que portarà més feina justifica que Symbian té un mercat molt ample, i no ser-hi present seria un pas en darrera.

Mozilla ha proposat que qui vulgui el navegador per un altre sistema operatiu de mòbils, el desenvolupi ell mateix; aquest fet no ha agradat a Turner, que considera que Mozilla hauria de garantir la compatibilitat amb tots els terminals.

La nova data de sortida és el 2009 quan Internet Explorer, Opera i Safari ja portaran anys en aquest mercat. Mozilla es defensa comparant-ho amb el cas dels ordinadors: arribar tard no vol dir quedar-se sense tall del pastís.

També cal dir que avui en dia els SmartPhones (telèfons mòbils amb sistema operatiu complert) són molt difícils de veure, i sobretot als estats dels Països Catalans tardarem anys perquè siguin una realitat.

Font: PCWorld (1)
Share Button