Apunts de Novembre, 2007

Firefox 3 beta 1

Albert Juhé Lluveras

1

Tot i que ja hi ha versions prèvies de la segona beta, Mozilla ha publicat avui la versió final del Firefox 3 beta 1. Aquesta versió és, en principi, més estable que la 3b1RC1 que us vam anunciar fa poc. […]

Thunderbird 2.0.0.9

Albert Juhé Lluveras

12 dies després de la publicació de la versió 2.0.0.9 del Firefox, el projecte germà gestor de correus, Mozilla Thunderbird, també s’ha actualitzat. El canvi més important és la correcció de dues vulnerabilitats considerades de nivell «moderat» i que s’han […]

Miro 1.0

Albert Juhé Lluveras

La Participatory Culture Foundation (PCF) ha alliberat la versió 1.0 del seu programa de televisió per Internet Miro. Amb aquest programa ens podem susbriure a RSS de vídeos a més de ser un reproductor normal. És gratuït, lliure, multiplataforma però […]