Segona enquesta a Community Surveys

Mozilla ha publicat ja la segona enquesta de Community Surveys, un sistema d’enquestes per a poder conèixer més com són els usuaris de Mozilla, què troben a faltar i què consideren que està bé.

A principis de novembre va iniciar la primera en la qual van participar més de mil persones. Ara n’han engegat una nova, aquest cop són preguntes sobre la comunitat d’usuaris, si trobem ajuda en la nostra llengua, etc. És important que al respondre l’enquesta ho fem des de l’idioma català (o del que vulguem) ja que això es té en compte a l’hora de mirar els resultats i valorar les diferents comunitats. Tot i això l’enquesta no està traduïda al català (només unes petites parts).

En un parell de minuts es pot respondre i és força fàcil d’entendre tot i que no dominem l’anglès. Tenim temps fins el 10 de gener.

enquesta
Community Surveys
bloc de Community Surveys

Share Button