Miro 1.1

La Participatory Culture Foundation (PCF) ha alliberat la versió 1.1 del seu programa de televisió per Internet Miro. Amb aquest programa ens podem susbriure a RSS de vídeos. A més a més de ser un reproductor normal. És gratuït, lliure, multiplataforma però només està en anglès.

El canvis es basen en un sistema millorat de tractament dels torrents que permet més velocitat a la descarrega i major controls sobre aquesta. L’altre gran novetat és que ara podem fer cerques a la vegada a cinc motors de cerca diferents.

Us el podeu descarregar des d’aquí:

Via: Mozilla Links (1) | Font: Get Miro (1)
Share Button