Resultats de l’Extend Firefox 2

L’any passat, l’extensió Firefox Showcase, desenvolupada per un català, va ser una de les tres guanyadores de l’Extend Firefox. L’octubre del 2007 es va inciar l’Extend Firefox 2, el segon concurs d’extensions.

Ha obtingut més de 100 extensions candidates, que ha hagut de valorar un jurat format per grans representacions de Mozilla, Netvibes, del.icio.us… El resultat ha estat el següent:

Guanyadors
Finalistes

All in One Sidebar de Ingo Wennemaring; Boox de Nicolas Martin; del.icio.us IncSearch de Hirokazu Onozato; Fast Dial (vegeu-ne l’anàlisi de FirefoxCAT) de Sergey Suhoruchkin; FireGestures de Taiga Gomibuchi; FootieFox de Boris Ruf; qtl de Gilad Kutiel; Shrinkify de Mark Muday; Table2Clipboard de Davide Ficano; TwitterFox de Kazuho Okui; Update Scanner de Pete Burgers y URL Fixer de Christopher Finke.

Tots s’han emprotat premis. L’Extend Firefox 3 comencarà el mes de març.

Announcing the Extend Firefox 2 Winners” – Mozilla Labs

Share Button