El problemes de rendiment del Firefox 3 a GNU/Linux tenen sol·lució

Fa uns dies, a SomGNU, publicaven una notícia en la qual comentaven un possible bug del Firefox 3 sota GNU/Linux que feia que empitjorés el seu rendiment. Ahir, Mike Shaver ha publicar una nota explicant el problema; a Mozilla Hispano en van fer un resum, que intentaré explicar aquí.

El Firefox 3 desa les adreces d’interès, les baixades, l’historial, etc. en el format SQLite, que té un problema de rendiment en els sistemes GNU/Linux que utilitzen un sistema d’arxiu ext3 (tot i això, segueix sent més ràpida que MySQL o Oracle). Millorar el rendiment en aquest aspecte, implicaria un major risc de pèrdua d’aquestes dades. La funció fsync, la culpable del problema, pot estar en Full, Normal o OFF, Mozilla per defecte la posa a Full, és a dir, més seguretat però menys rendiment.

Tot i això, a partir d’ara, des d’about:config podrem accedir a la cadena toolkit.storage.synchronous, que ens permetrà canviar aquest valor per ajustar-lo com vulguem.

És a dir, el problema no és ni de Mozilla, ni del Firefox, sinó del sistema de fitxers ext3, que ja l’han sol·lucionat per la versió ext4, que cada cop més distribucions suporten gràcies a la versió 2.6.25 del nucli de Linux, però que encara no està prou implementada.

Com instal·lar Firefox 3 RC1 a Ubuntu Hardy” – SomGNU
fsyncers and curveballs” – shaver.off.net
Aclaración a los problemas de rendimiento de Firefox 3 en Linux” – Mozilla Hispano
BUGZILLA: Bug 421482

Share Button

No responses yet

  1. Ruben escrigué el :

    Firefox 3 RC2–>mid june

    http://blogs.zdnet.com/open-source/?p=2478

  2. Aljullu escrigué el :

    Sí 😉 Just acabo de publicar-ne la notícia, merci!