Apunts de 27 juny 2008

El robot del Firefox 3… real

Albert Juhé Lluveras

2

Al mateix estil de l’inscripció al camp de blat de fa un any i mig, uns entusiastes del Firefox van crear un robot (com el d’about:robots) de cinc metres i mig d’alt.La idea va ser dels desenvolupadors de l’extensió WebMynd, […]