El logotip del Firefox Mobile

El Firefox Mobile (que té Fennec com a nom en clau) és una de les prioritats de Mozilla en aquests moments. Ja s’ha fet el que possiblement serà l’icona del programa, en el qual apareix el planeta característic de molts projectes de Mozilla ambl a cara d’un Fennecus zerda, un animal que viu al nord d’Àfrica.

També han preparat una icona per quan s’hagi de mostrar molt petit. És més simple i així les línies queden més ben definides.

El Firefox Mobile està previst per a principis del 2009, tot i que és possible (i no seria la primera vegada) que tardi uns dies/mesos més dels previstos.

Feeling Fennec-y” – Into The Fuzz

Share Button