Els perfils de color al Firefox 3

El Firefox 3 inclou com a novetat suport als perfils de color. Ja fa quasi un mes que als comentaris es va demanar que expliquéssim una mica més què són i com habilitar-los. Doncs ara ho farem.

Quan algú fa una foto, depenent de la qualitat de la càmera, tindrà una gama de colors més àmplia o no. És a dir, estarà representada amb més o menys colors. Els navegadors web no poden renderitzar tots els colors de les fotos que tinguin una gama de colors molt àmplia. Per això necessiten utilitzar-ne de similars. El problema d’això, és que llavors, al veure una imatge amb un navegador, amb un editor d’imatges, o impresa en un full de paper, veurem els colors lleugerament diferents.

L’International Color Consortium (ICC) va crear els perfils de color: són arxius que s’ajunten a les imatges i aporten informació sobre els colors que s’hi mostren, perquè els navegadors les renderitzin correctament.

El Firefox 3, tot i incloure el suport als perfils de colors, no el té activat per defecte, això es deu al fet que l’activació baixa el rendiment un 10 i un 15%. A més a més, com que actualment la major part de webs no estan desenvolupades pensant en els perfils de color, certs elements pot ser que no es vegin bé (vegeu la imatge de sota). Per tant, si no som uns amants de la fotografia, el millor que podem fer és deixar-los desactivats, o només activar-los quan hàgim de treballar amb fotos.

Per activar-los fem el següent:

  1. Ens dirigim a about:config.
  2. Filtrem els resultats amb la clau: gfx.color_management.enabled.
  3. Hi fem doble clic per canviar el valor de False a True.
  4. Reiniciem el Firefox.

Si volem constantment estar activant-los/desactivant-los podem instal·lar l’extensió Color Management 0.4, que ens permet fer-ho a través dels menús. Cal estar registrats al web d’extensions de Mozilla per instal·lar-la, perquè encara és experimental.

En les properes versions del Firefox s’intentarà millorar el rendiment de la gestió dels perfils de color, i si millora suficientment, s’implementarà per defecte.

Firefox 3: Color profile support (oh the pretty, pretty colors)” – dria.org

Share Button