Resultats de l’enquesta de desinstal·lació (I)

Al desinstal·lar el Firefox en un Windows XP es suggereix a l’usuari que ompli una enquesta per tal de determinar les causes de la desinstal·lació i saber com es pot millor el Firefox. Ahir, al Blog of Metrics de Mozilla van publicar els resultats de més de 170.000 enquestes omplertes des del març del 2006:

El gràfic més interessant, i que detallem a continuació, és el que mostra els resultats a la pregunta “Per quin motiu desinstal·leu el Firefox?”:

Les respostes són “Només el volia provar” (línia negra), “Altres” (vermella), “Per substituir el meu antic navegador” (verda), “Per utilitzar-lo a més a més d’un altre navegador” (blava).

També han estudiat d’on provenien les visites a la pàgina de les enquestes i s’han sorprès que els xinesos representaven un 30% del total de visites, tot i que el mercat xinès del Firefox només representa un 1,9% respecte el total mundial.

A First Look at the Uninstall Survey” – Blog of Metrics

Share Button