El Firefox 3.1 permetrà cercar pestanyes obertes a través de la barra d’ubicació

Una altra novetat que s’inclourà a la barra d’ubicació del Firefox 3.1, es tracta de la possibilitat de cercar pestanyes obertes.

Hi ha força usuaris que acostumen a tenir més de vint pestanyes obertes a la vegada, quan això passa i la barra de pestanyes està tan plena que s’ha de fer scroll horitzontal, pot resultar un problema haver de trobar una pestanya en concret, sobretot perquè pràcticament no es veu el títol. Amb el Firefox 3.1 això es vol canviar, així podrem accedir a una pestanya oberta teclejant-ne la seva adreça, nom, etiquetes, etc. a la barra d’ubicació.

Posem per exemple que tenim el Gmail obert en una pestanya, però en tenim moltes altres, també, i no trobem la que busquem, el que podríem fer seria escriure “mail” a la barra d’ubicació i se’ns desplegaria un menú proposant-nos accedir a aquesta pestanya.

Tot i això, també podria ser que volguéssim tenir dues pestanyes del Gmail obertes, una per mirar un correu i una altre per mirar-ne un altre a la vegada, per exemple; llavors no ens interessaria que al escriure “mail” a la barra d’ubicació només poguéssim anar cap a les pestanya ja oberta, sinó que voldríem l’opció de duplicar-la.

Per tant hi hauria d’haver dues opcions: anar cap a la pestanya ja oberta o obrir una nova pestanya. De moment encara no s’ha programat res i només són idees, però ja hi ha algunes maquetes (mockups):

Aquestes són les tres propostes publicades al bloc d’Asa Dotzler (Director de la Comunitat de Desenvolupament de la Corporació Mozilla):

  • Separat: a la llista desplegable de la barra d’ubicació hi hauria una opció per accedir a la pestanya oberta i una altra per carregar la pàgina a una nova pestanya.
  • Combinat: la opció d’obrir la pestanya un altre cop seria més petita.
  • Combinat + teclat: per obrir la pestanya en una nova pestanya hauríem de fer Ctrl + Clic o Ctrl + Enter a la opció

Alex Faaborg, un dels encarregats de la interfície del Firefox, ha fet una altra proposta: si un usuari tecleja “mail” (i ja té el Gmail obert, s’entén) mentre està visitant una pàgina vol dir que vol canviar de pestanya, però si primer obre una pestanya en blanc i després tecleja “mail”, vol dir que vol una nova pestanya amb el Gmail.

Fa uns mesos Madhava Evos també havia fet algunes maquetes sobre aquesta idea.

Tabs in the awesome bar” – Aza’s Thoughts

Share Button