Resultats del qüestionari d’ús dels navegadors web 2008

El 20 de juny FirefoxCAT i Psico-Ajuda vam començar el Qüestionari d’ús dels navegadors web 2008 per tal d’estudiar les diferències que hi ha entre els usuaris dels diversos navegadors web.

Tot i que la nostra intenció era publicar els resultats el juny, ens hem vist incapaços de processar tota la informació, crear els gràfics i treure’n conclusions fins avui. Per això des d’aquí demanem les nostres disculpes.

En total vau ser 166 Internautes que vau respondre les set preguntes sobre el vostre ús d’Internet, desgraciadament la freqüència abosulta dels usuaris de cada navegador no ha estat ben equilibrada i ens hem trobat amb molts participants del Firefox (132) i molt pocs dels altres navegadors: l’Internet Explorer (23), el Safari (4), l’Opera (3), el Konqueror (1) i altres (3). Com que un dels nostres principis era que la informació enviada era totalment anònima i en cap cas la publicaríem individualment, sinó en un marc del conjunt, hem preferit deixar els navegador amb menys de deu qüestionaris enviats fora de l’estudi.

D’aquesta manera ens ha quedat un estudi per comparar els usuaris del Firefox i l’Explorer. Aquí no entrarem en detalls de cada pregunta ni posarem tots els gràfics, però sí, definirem com són els dos perfils d’usuari:

  • Usuari del Mozilla Firefox: home (90,84%), d’entre 16 i 25 anys, amb estudis secundaris (49,62%), que treballa tot l’any (54,96%), passa 6 hores davant l’ordinador i col·labora desinteressadament a través d’Internet (80,15%).
  • Usuari de l’Internet Explorer: home (52,17%), d’entre 26 i 45 anys (60,87%), amb estudis superiors (65,22%), que treballa tot l’any (95,65%) i passa 7 hores davant l’ordinador. N’hi ha que col·laboren desinteressadament a través d’Internet i n’hi ha que no (empat a 43,48%).

O el que és més interessant: una comparativa:

  • El percentatge d’usuaris del Firefox homes és molt més elevat que el de l’Internet Explorer (90,84% i 52,17% respectivament).
  • Els usuaris del Firefox són més joves que els de l’Internet Explorer.
  • Els usuaris de l’Internet Explorer tenen més estudis que els del Firefox.
  • El percentatge d’usuaris de l’Internet Explorer que treballen tot l’any és molt més elevat que el del Firefox (95,65% i 54,96% respectivament).
  • Els usuaris de l’Internet Explorer passen lleugerament més estona a l’ordinador que els del Firefox.
  • Més usuaris del Firefox que de l’Internet Explorer dediquen part del seu temps a col·laborar per Internet sense rebre res a canvi.

Recordeu que podeu tenir més informació de l’estudi a la pàgina dels gràfics o a les conclusions de Psico-Ajuda.

El 2009 repetirem el qüestionari per poder comparar l’evolució al llarg del temps, i tenir en compte els nous navegadors que apareixen.

Share Button