El Firefox 3.1 inclourà l’implementació de les transformacions de pàgines web

Les darreres nightlies del Firefox 3.1 inclouen suport a transformacions senzilles de pàgines web a través d’unes extensions de les CSS proposades pel projecte WebKit. Aquestes transformacions inclouen moviment, rotació, ampliació o reducció, transparències… de qualsevol element d’una pàgina web, passant-lo primer a un marc iframe.

Tot i que de moment no té massa utilitat, possiblement en un futur passi a ser un estàndard important de tots els navegadors, ja que permet prescindir de connector privatius per fer certes tasques.

CSS Transforms” – mozilla developer center

Font i imatge: Mozilla Links (1)
Share Button