Sunbird i Lightning 0.9

Mozilla també ha publicat una nova versió dels seus programes de gestió de calendaris: Sunbird i Lightning. Mentre Sunbird és una aplicació independent, Lightning és una extensió pel Thunderbird; però per la resta són iguals.

Feia més de cinc mesos que no se’n publicava una versió i sembla ser que serà la darrera versió de Lightning com a extensió del Thunderbird 2, per passar a ser-ho del 3.

S’han afegit quasi 400 canvis, si voleu consultar les notes de la versió i tota la llista de canvis s’hi pot accedir des d’aquí.

Share Button