Utilitza el Thunderbird 2.0 amb un correu Gmail

Per poder utilitzar el Thunderbird amb la nostra adreça del Gmail hem de fer el següent:
Entrem al Gmail i ens dirigim a Settings.
A la pestanya Forwarding and POP/IMAP.
Marcarem les opcions Enable POP for all mail o Enable POP for mail that arrives from now on, depenent de si volem accedir des del Thunderbird a tots els correus o només els que rebem a partir d’ara.
A When messages are accessed with POP escollim què volem que faci el Gmail: que deixi una còpia dels correus a la safata d’entrada, que deixi una còpia però l’arxivi o que elimini els correus.
Desem els canvis i obrim el Thunderbird.
Ens dirigim al menú Edita i Paràmetres dels comptes.
Cliquem a Afegeix un compte… i seleccionem Compte de correu.
Escrivim un nom i l’adreça del correu Gmail.

Font: Google’s Help Center (1, 2)

Share Button