La recuperació de pestanyes també millorarà amb el Firefox 3.1

Des del Firefox 2.0, quan per algun problema de programari o maquinari la sessió del Firefox es tanca inesperadament, al tornar a iniciar-lo se’ns ofereix la opció de restaurar les pestanyes que teníem obertes.

Amb el Firefox 3.1 podrem habilitar que ens aparegui una pantalla molt més completa, que ens mostra quines pestanyes teníem obertes i en quines finestres i ens permet seleccionar les que volem restaurar. Això serà molt útil en els casos que el Firefox hagi fallat per culpa d’alguna pestanya problemàtica: així podrem recuperar la sessió i deshabilitar aquella pestanya abans d’obrir-la.

Font i imatge: Mozilla Links (1)
Share Button