Mozilla intenta apropar les extensions a tots els usuaris amb Fashion Your Firefox

Un gran part del potencial del Firefox es troba en les extensions i temes, que serveixen per incoporar noves funcionalitats i modificar l’aspecte de la interfície respectivament. Maltra això, només un 55% dels usuaris han instaŀlat algun cop complements.

Des de Mozilla, per incentivar l’ús d’extensions i temes, han llançat un nou lloc web per facilitar-ne l’accés a tots els usuaris. Es tracta de Fashion Your Firefox, un lloc que consisteix en una llista de categories que al clicar-hi a sobre ens despleguen la informació d’unes poques extensions relacionades, podem marcar les que volem instaŀlar i descarregar-les totes juntes.

El servei està destinat a tothom qui mai hagi instaŀlat una extensió o no ho faci habitualment. Pels usuaris més avançats segueix sent més senzill fer servir la pàgina de complements tradicional. De moment el Fashion Your Firefox només es troba en anglès i s’ha d’utilitzar amb el Firefox 3.0.

Fashion Your Firefox Launched for Easy Discovery and Installation of Firefox Add-ons!” – The Mozilla Blog

Share Button