Camino 1.6.5

Aquesta abril es va publicar la versió 1.6 del Camino, es tracta d’un navegador basat en el Gecko, molts semblant al Firefox però especialitzat en sistemes Mac OS X. Aquesta nova versió és una revisió que millora l’estabilitat i la seguretat del programa, a més, des de la versió 1.6.4 està disponible en català.

INFO: notes de la versió

Share Button