11a enquesta a usuaris d’Internet de l’AIMC

Anualment l'”Asociación para la investigación de medios de comunicación” fa una enquesta a milers d’Internautes espanyols durant els mesos d’octubre, novembre i desembre. Fa un parell de dies se’n van publicar els resultats(pdf).

La mostra és de tot l’estat espanyol, la representació dels Països Catalans queda així:

  • El 20,1% (-2,5%) dels enquestats són catalans (la comunitat líder).
  • Els del País Valencià representen un 10,9% (+1,4%).
  • Els de les Balears un 1,6% (-0,1%).

D’acord amb això els Països Catalans (sense contar la Franja de Ponent, el Carxe i els territoris de fora l’Estat) representen un 32,6% (-1,2%). No obstant, tan sols un 13,7% (-1,7%) dels internautes van escollir fer l’enquesta en català.

Hi ha algunes preguntes que tenen relació amb Mozilla i els seus projectes; com la que fa referència al client de correu electrònic que utilitza l’usuari: el Thunderbird surt en segon lloc amb un 4,3% (-3,6%) dels vots (això inclou també el SeaMonkey i el Mozilla Mail), tan sols per darrera del Microsoft Outlook que assoleix un 18,3% (-18,2%). El Netscape Messenger passa a ser setè amb un 0,4% (-5,2%). Tots els clients experimenten pèrdues perquè el percentatge d’usuaris que utilitzen un correu electrònic en el web s’ha multiplicat i arriba al 69,0% (+41,2%).

Comptant els navegadors utilitzats per a respondre l’enquesta ens trobem que el Firefox és segon amb un 33,7% (+6,9%) (aquí se li sumen els resultats del navegador Mozilla, el SeaMonkey i les diferents versions del Firefox):

  • Un 27,7% (+27,7%) la versió 3.0.
  • Un 5,5% (-20,0%) la 2.0.
  • Un 0,3% (-0,2%) versions anteriors 0.3.
  • Un 0,1% (*) la 3.1.
  • Un 0,1% (=) són de Mozilla.
  • I un 0,0% del SeaMonkey (-0,1%).

AIMC
HISTÒRIC: 9a enquesta a usuaris d’Internet de l’AIMC” i “10a enquesta a usuaris d’Internet de l’AIMC

Share Button