Detalls de com funcionarà el Weave amb el Fennec

Possiblement recordareu el Weave, una extensió desenvolupada per Mozilla Labs que ens permetrà sincronitzar adreces d’interès, historial, preferències… (més o menys com fa el Foxmarks) entre diverses instaŀlacions del Firefox que tinguem: per exemple, entre l’ordinador de casa i el de l’oficina.

On el Weave pot tenir una utilitat més interessant és en el Fennec, el Firefox per a mòbils, permetent tenir el mateix navegador a l’ordinador i al telèfon. Fa uns dies es van presentar unes captures de pantalla de com funcionarà, en aquest cas, la sincronització amb les pestanyes obertes en cada navegador.

A ningú l’interessaria que en encendre el mòbil s’obrissin totes les pestanyes que teníem a l’ordinador, per això, hi haurà la opció de consultar les pestanyes d’altres sessions i escollir les que ens semblin interessants.

Tot just ara se n’està dissenyant la interfície i demanen la nostra opinió.

Fennec Tab-Sync UI Update” – jonoscript

Share Button