Camino 2.0 beta 2

El Camino és un navegador basat en la tecnologia Mozilla (com el Firefox, el Thunderbird, el Songbird…) optimitzar per a sistemes Mac OS X. Fa uns dies es va publicar la segona beta de la versió 2.0 amb les següents novetats:

  • Millores en arrossegar i moure pestanyes.
  • Notificacions de les descàrregues mitjançant el Growl.
  • Millores a l’hora de gestionar les adreces d’interès.
  • Utilització del Gecko 1.9.0, que porta un millor renderitzat, més estable i amb un millor rendiment.
  • S’han corregit alguns errors i també s’han inclòs millores en el rendiment, la velocitat i la seguretat.

notes de la versió
pàgina oficial del Camino 2.0
Camino 2.0 Beta 2 Released!” – Camino. Blog.

  • Camino 2.0b1: Mac OS X (atenció això no són versions estables, sinó beta, si no sou un usuari avançat o un testejador no les descarregueu, els enllaços són a descàrregues directes en anglès)
Share Button