SeaMonkey 1.1.15

El SeaMonkey és un paquet de programari d’Internet que inclou navegador, client de correu electrònic, d’IRC… basat en la tecnologia Mozilla. Se n’ha publicat una nova versió que corregeix diversos errors de programació i ofereix soŀlució a tres vulnerabilitats de seguretat, dues de les quals crítiques.

Es recomana actualitzar-se a tots els usuaris de la branca 1.0.x, 1.1.x i si encara en queden, usuaris de la Mozilla Suite i del Netscape 4, 6 i 7.

Share Button