Mozilla presenta Jetpack, que permetrà instaŀlar petites extensions sense reiniciar

Des de fa anys, una de les característiques més demanades al Firefox és poder instaŀlar extensions sense haver de reiniciar el navegador. Des de la versió 3.0, Mozilla s’havia començat a interessar per aquest tema i sembla que ara veiem els primers fruïts.

Es tracta de Jetpack, una extensió desenvolupada per Mozilla Labs que seria una espècie de Greasemonkey. A diferència d’aquesta, els scripts que hi instaŀlem no afectaran només a la visualització d’una pàgina, sinó a tot el comportament del navegador.

Encara és una versió molt experimental i només podem instaŀlar petits codis que modifiquen molt lleugerament el Firefox, l’accés a llibreries externes, una API que funciona amb el Twitter i el suport d’eines de desenvolupament com el Bespin o el Firebug, permetran que en poc temps es comencin a desenvolupar projectes més grans. De moment tenim algunes demos com un notificar de correus electrònics o una extensió que copia el text sempre que el seleccionem.

És molt probable que les properes versions del Firefox incloguin el Jetpack per defecte, de manera que es crearia un nou sistema d’extensions, més senzill de desenvolupar i que no necessitaria reiniciar el navegador en instaŀlar-les.

Mozilla Labs Jetpack
Introducing Jetpack, Call for Participation” – Mozilla Labs
Welcoming Jetpack” – Mozilla Add-ons Blog

Share Button