Fennec 1.0 alpha 3 per a Windows Mobile

De moment, el Firefox per a mòbils s’està preparant per a dues grans plataformes: Maemo (una versió de Linux feta per Nokia) i Windows Mobile.

La primera va força més avançada, però això no vol dir que la segona estigui parada. De manera que se n’ha alliberat ja la tercera alpha que, com a nota més detacada, millora el rendiment. És una versió inestable i no es recomana per a l’ús diari.

Fennec alpha 3 for Windows Mobile released!” – The Mozilla Blog

Share Button