Camino 1.6.10

El Camino és una navegador basat en la tecnologia Mozilla com el Firefox però destinat exclusivament a sistemes Mac OS X. Se n’ha publicat la versió 1.6.10 en què s’han corregit diversos errors de seguretat i estabilitat.

notes de la versió

Share Button