El Firefox 4 per a Windows tindrà actualitzacions “silencioses”

Una novetat més que portarà el Firefox 4 seran les actualitzacions silencioses, és a dir, que el navegador s’actualitzi sense demanar permís a l’usuari. Això, a efectes pràctics, comporta que els usuaris rebran menys avisos molestos del navegador i alhora estaran més protegits.

Això només afectarà a les actualitzacions menors, així que al pas de la versió 4.0.0 a la 4.0.1 no es preguntarà a l’usuari, però de la 4.0 a la 4.1. sí. A més, la característica es podrà desactivar.

De moment sembla ser que la novetat només s’inclouria a sistemes Windows; aquesta caraterística la podem trobar, també, al Google Chrome

Share Button