El Firefox renova el seu motor de JavaScript i s’adapta a les pantalles Retina de Mac

La darrera actualització del Firefox ha afegit un nou motor de JavaScript que va començar a desenvolupar-se el juny del 2011 i promet millorar fins a un 25% el rendiment de les pàgines escrites en aquest llenguatge. El motor de JavaScript és un element clau de tots els navegadors actuals i cada cop té més importància a mida que les pàgines web incorporen més elements interactius: des de petits menús desplegables fins a animacions 3D en WebGL.

A la història del Firefox, hi ha hagut quatre grans motors JS: SpiderMonkey (des del Netscape fins al Firefox 3.5), TraceMonkey (Firefox 3.5 i 3.6), JägerMonkey (Firefox 4.0 i posteriors) i ara IonMonkey. Fins ara, els motors transformaven el codi JavaScript en codi màquina sense cap pas entre mig, la gran novetat que incorpora l’IonMonkey és que primer tradueix el JavaScript a una representació intermitja sobre la qual hi pot aplicar diversos algoritmes per optimitzar-lo i després convertir-lo, ara sí, en codi màquina. És a dir, la gran novetat no és només que millora el rendiment i la velocitat del JavaScript, sinó que en un futur es podrà millorar encara més amb aquesta tecnologia. Aquest concepte d’optimitzar el codi com a pas previ a convertir-lo en llenguatge màquina és el mateix que utilitzen els compiladors d’altres llenguatges com C, C++ o Java.

Per experimentar fins a quins límits està arribant el JavaScript i la velocitat dels navegadors podeu provar el següent videojoc creat per Mozilla que s’executa directament al navegador: BananaBread.

Una altra de les novetats destacades d’aquesta nova versió del Firefox és l’aprofitament de les pantalles amb tecnologia Retina d’Apple, en què hi ha una major densitat de píxels en pantalla i, per tant, una millor definició de les formes.

També s’ha incorporat la tecnologia i estàndard WebRTC que permet comunicacions en temps real entre navegadors, això permetrà en un futur aplicacions de xat (escrit o amb vídeo i so) al navegador sense que la comunicació hagi de passar pel servidor, sinó només entre els usuaris, és a dir, aplicacions P2P. Tot i això encara està en fase preliminar.

Un altre estàndard que s’ha adoptat és el W3C Touch Events, un nou estàndard per interactuar amb pantalles tàctils i que substitueix els MozTouch actuals.

Per últim, el Firefox compta ara amb un nou algoritme per reescalar les imatges que en millora la qualitat.

firefox 18.0

Share Button

No responses yet

  1. Pingback de El Firefox renova el seu motor de JavaScript i s’adapta a les pantalles Retina de Mac // la tafanera on ::

    […] El Firefox renova el seu motor de JavaScript i s’adapta a les pantalles Retina de Mac http://www.mozilla.cat/2013/01/12/el-firefox-renova-el-seu-motor-de…  per Aljullu fa 3 segons […]