Opera abandona el seu motor de renderització i migra al WebKit

Pàgina web de l'OperaMalgrat que aquesta notícia no va directament relacionada amb Mozilla, considerem que té prou rellevància pel que fa a l’obertura del web i els estàndards per comentar-la en aquest bloc, ja que significa un canvi radical en la quota dels motors de renderització.

Primer de tot, cal explicar què és un motor de renderització, es tracta de la part d’un programa que s’encarrega d’interpretar un codi de marcatge (HTML, XML, etc.) i mostrar-los de manera gràfica a l’usuari. Tots els navegadors n’han d’utilitzar un. Fins ara n’hi havia quatre de principals: Gecko (Firefox), Trident (Internet Explorer), WebKit (Chrome i Safari) i Presto (Opera). D’aquests, Gecko i WebKit eren programari lliure i Trident i Presto no.

A causa de la velocitat amb què avancen els estàndards web actualment, mantenir i desenvolupar un motor és quelcom molt costós, de manera que els únics que estan (relativament) al dia són el Gecko i el WebKit, mentre més enrere queden el Presto i el Trident. Podeu veure’n una comparativa a Can I Use. Segurament aquest fet ha portat a Opera Software a prendre la decisió d’abandonar el seu motor i passar a utilitzar WebKit: s’estalviarà recursos a l’hora que utilitzarà un motor més avançat.

Però segurament, el motiu no és només de recursos, sinó que també hi influeix l’índex de popularitat dels motors. Fa anys les pàgines web es desenvolupaven pensant només en l’Internet Explorer, ja que aquest tenia més del 90% de quota de mercat. Actualment passa quelcom similar amb els mòbils, on quasi tots són Android o iOS (Google i Apple, és a dir, WebKit) i moltes pàgines són desenvolupades pensant només en aquests navegadors. Això perjudica els altres navegadors mòbils com el Firefox o l’Opera. Aquest darrer ja va decidir fa mesos començar a interpretar les etiquetes CSS que comencessin amb -webkit (destinades només a navegadors WebKit) com si també anessin destinades a l’Opera, que normalment utilitza el prefix -o. Així s’assegurava que tot el que es dissenyés per a WebKit, també es veuria a l’Opera. Finalment han anat un pas més enllà i han adoptat el WebKit com a motor.

De manera que aquesta notícia pot tenir una doble lectura. Per una banda és una bona notícia que una empresa que fins ara treballava amb un motor privatiu comenci a col·laborar amb un de lliure, però això ve tapat per la cada cop més factible possibilitat que els navegadors WebKit dominin el mercat. Això no hauria de ser dolent si els desenvolupadors web creessin els webs seguint els estàndards i no centrant-se només en navegadors específics. Allò que va costar tant corregir dels webs “d’escriptori”, ara podria tornar a succeir amb els webs “mòbils”.

En qualsevol cas és molt d’hora per fer prediccions. Els primers dissenys de l’Opera amb el WebKit es podran veure al Mobile World Congress a Barcelona.

Share Button