10 xifres sobre com hem utilitzat el Firefox el 2012

chrome_menusQuan un usuari nou instal·la el Firefox se li pregunta si vol enviar dades anònimes per ajudar a millorar-ne el desenvolupament. Aquesta preferència també es pot canviar des de los opcions, a la pestanya Avançat i Elecció de dades.

Aquestes dades s’utilitzen en molts àmbits del desenvolupament i són molt valuoses perquè permeten saber exactament com es comporta el Firefox a l’ordinador dels usuaris i així detectar problemes que podrien passar per alt als desenvolupadors, que normalment utilitzen ordinadors més potents.

En qualsevol cas, aquestes dades també ens permeten saber com utilitzem la interfície i des del blog de Mozilla sobre aquesta temàtica han publicat un recull de les dades de l’any 2012. No el comentaré tot, però si destacaré algunes coses que m’han semblat més interessants:

  • Un 81,8% dels usuaris utilitzen la barra d’ubicació i un 60,7% els suggeriments que ofereix.
  • Un 45,5% utilitza la barra de cerca i un 27,0% els seus suggeriments. El 2010 un 61,0% utilitzaven la barra de cerca: és l’element de la interfície que ha perdut més ús. Potser perquè actualment es poden fer cerques al cercador predefinit (usualment Google) des de la barra d’ubicació?
  • Un 20,9% cliquen al logotip del cercador de la barra de cerca que permet canviar el cercador utilitzat, però només un 11,1% el canvien realment. Significa això que pràcticament la meitat d’usuaris que cliquen sobre el logotip ho fan per error? Seria millor, llavors, moure l’opció de canviar de cercador a un altre lloc?
  • El doble de gent utilitza el botó d’anar enrere (92,0%) que el d’anar endavant (47,7%).
  • Només un 6,2% dels usuaris utilitzen el botó per desplegar la llista de pestanyes i, un nombre extremadament reduït (0,7%), el botó del Panorama o grups de pestanyes. Recordem que el Panorama desapareixerà a les properes versions del Firefox per passar a ser un complement.
  • Un 5,0% obren pestanyes des del menú Fitxer, un 77,5% amb el botó de la barra de pestanyes.
  • El menú d’Ajuda és el menys utilitzat, tot i això, l’entrada Ajuda del Firefox està per sobre la mitjana amb un 1,7% dels usuaris que hi han fet clic.
  • Un 30% utilitzen la barra d’adreces d’interès.
  • Només un 14,6% dels usuaris afegeixen adreces d’interès utilitzant l’estrella de la barra d’ubicació.
  • Un 19,0% utilitzen el botó de l’ID del lloc web (el favicon).

Les xifres anteriors són d’usuaris que tenen la barra de menús visibles: la majoria d’usuaris de Mac i Linux i alguns de Windows. Malgrat això, els percentatges no varien molt respecte els usuaris que no tenen la barra de menús visible.

Si us interessa el tema, podeu trobar moltes més xifres així com més imatges a l’article de la font.

Share Button