L’evolució dels errors de Mozilla durant més de 12 anys en un gràfic

Un usuari del Firefox ha generat un gràfic de la història dels errors (bugs) del Firefox. Utilitzant la pàgina web de Mozilla per fer el seguiment dels errors, Bugzilla, ha estudiat el nombre d’errors que hi havia en cada moment determinat des d’inicis del 2004!

Gràfic dels bugs a Bugzilla

Els errors estan comptabilitzats segons el seu estat:

  • Resolved: l’error ha estat resolt malgrat que no haver estat verificat com a resolt. Només una petita part dels errors resolts es verifiquen, ja que malauradament no hi ha prou mans. Un error resolt es podria reobrir si en verificar-lo es veu que realment no es va corregir el problema.
  • Duplicate: el seu nom ho diu tot. Com que el Bugzilla està obert a tothom, és fàcil trobar errors repetits.
  • Verified: són errors resolts i verificats per l’equip de qualitat de Mozilla. Aquests errors ja no es poden reobrir, si el problema tornés a aparèixer, caldria crear un nou error.
  • New: error confirmat i que està pendent de resolució. El Firefox és programari lliure i de codi obert, per tant, vosaltres també podeu col·laborar en solucionar errors! Podeu llegir l’apartat: Would you like to fix a Firefox bug?
  • Unconfirmed: és l’estat en què es creen els errors per defecte, fins que algú intern de Mozilla confirma que l’error és cert. Podeu ajudar a confirmar errors seguint aquests passos: Confirming unconfirmed bugs.
  • Wontfix: errors que s’ha decidit no solucionar, per exemple perquè van en contra dels objectius de Mozilla.
  • Assigned: errors que ja s’han assignat a una persona. No implica que aquella persona i estigui treballant en aquell mateix moment i sovint alguns errors marcats com a assignats tornen a nous si la persona veu que no tindrà temps de treballar-hi.

Hi ha molts altres estats on es poden trobar els errors, com reoberts, invàlids, incomplets, etc. Podeu veure una descripció de tots els estats a la pàgina de Bugzilla.

El gràfic ens dóna diverses dades interessants, com veure que la resolució d’errors ha estat lineal al llarg de la història o que mentre els errors no confirmats encara es mantenen a ratlla, els errors nous segueixen pujant tot i que lentament. Sobre la petita caiguda en totes les categories al juliol del 2008, la veritat és que no en sé el motiu, a Reddit es comenta que va ser una eliminació massiva d’errors antics, tot i que no ho puc confirmar.

Share Button