Per la llibertat d’informació i neutralitat a la xarxa / Freedom of information and net neutrality during the Catalan Referendum

English version below

Imatge «Mozilla Manifesto»

Arran dels recents esdeveniments a Catalunya (vegeu l’article a la Viquipèdia “crisi constitucional espanyola 2017“), la comunitat catalana de Mozilla condemna les accions portades a terme pel govern espanyol, que han violat els drets fonamentals dels seus ciutadans.

El govern espanyol ha aplicat diferents mesures de censura, entre elles:

  • es van tancar més de 140 llocs web tant institucionals com d’iniciativa privada
  • es van retirar aplicacions del govern de Catalunya dels mercats d’aplicacions
  • es van blocar llocs web globals com ipfs.io
  • les oficines de la fundació PuntCat, el gestor del domini .cat, van ser escorcollades i una persona de l’entitat, entre d’altres, va ser arrestada
  • diferents ciutadans estan sent investigats per publicar o ajudar a accedir a rèpliques del lloc web referendum.cat

Va haver-hi diferents intents de blocar l’accés a la lliure informació, violació de privadesa i de la neutralitat de la xarxa mitjançant mètodes com el canvi de DNS als encaminadors domèstics, o bé inspeccionant i manipulant el trànsit de la xarxa.

Aquestes accions són una violació directa de diferents principis del Manifest de Mozilla.

Malgrat tots aquests abusos, la població va trobar formes de circumval·lar aquestes restriccions i van poder accedir a la informació que cercaven.
Aquí trobareu les referències.

 

English version

In view of the recent events that have been developing in Catalonia (refer to Wikipedia: “2017 Spanish constitutional crisis”), the Catalan Mozilla community condemns the actions taken by the Spanish government which have violated fundamental rights of the citizenship.
The Spanish government enforced censorship measures, which included the following:

  • More than 140 web sites, both institutional and privately owned, were shut down.
  • Catalan government applications were removed from app stores.
  • Global sites like ipfs.io were blocked.
  • The offices of the private not-for-profit organisation Fundació PuntCat, the owner of the .cat domain, were raided and one person was arrested.
  • A number of citizens are being investigated for having published or helped accessing mirrors of referendum.cat web site.

There were attempts to block free access to information, violate privacy and net neutrality with methods such as remote DNS tampering in home routers, or by inspecting and manipulating traffic.

These actions are in direct violation of several principles of The Mozilla Manifesto.

Despite all efforts, the population still managed to find their way around the restrictions and managed to access the information they were looking for.

Referències/References:

Share Button