comunitatApunts etiquetats amb «»

Personas 1.3

Albert Juhé Lluveras

Possiblement, l’extensió Personas es pot considerar un dels èxits més rotunds que ha sortit de Mozilla Labs. Les darreres versions del Firefox 3.6 ja l’incorporen per defecte, de manera que en un futur proper podrem instal·lar temes sense haver de […]

Mozilla al vostre servei

Albert Juhé Lluveras

Aquesta setmana Mozilla, conjuntament amb les seves comunitats locals, inicia un programa global de voluntariat.L’objectiu principal del projecte Mozilla, tal com es descriu al seu manifest, és fer d’Internet un recurs públic per a tothom. Una de les seves missions […]