FlockApunts etiquetats amb «»

Flock 1.1

Albert Juhé Lluveras

4

El Flock és un navegador basat en el Firefox que destaca per la definició de “navegador social”: la seva funció és integrar els diversos serveis del web 2.0 al navegador. Amb això des del navegador podem consultar els vídeos del […]

Flock 1.1 beta

Albert Juhé Lluveras

4

Recentment Flock Inc. ha publicat la versió beta de la nova versió del Flock: la 1.1. El Flock és una “navegador social”; un fork que utilitza el motor de renderitzat del Firefox i que a més s’integra amb serveis de […]

Flock 1.0

Albert Juhé Lluveras

Flock, Inc. ha publicat la versió 1.0 del Flock, un navegador basat en el Firefox que es fa dir “social”. Què significa «social»? Doncs que està orientat als usuaris que escriuen a blocs, miren vídeos al YouTube, publiquen imatges al […]