políticaApunts etiquetats amb «»

Firefox en gallec

Albert Juhé Lluveras

Font: La voz de Galicia (1)El navegador de Mozilla és disponible en 41 llengües (40 si no comptem el Romanès, pel qual només hi ha traduïda la versió 1.5). Ahir se li va sumar el gallec, l’única llengua de l’estat […]

L’ajuntament de Vitòria migra

Albert Juhé Lluveras

Font: EnpresaDigitala (1)L’ajuntament de Vitòria (País Basc) fa uns mesos va migrar tots els seus ordinadors de l’Internet Explorer al Mozilla Firefox(es), ara, a més, es planteja fer-ho del Microsoft Office a l’OpenOffice.org. Altres ciutats que han migrat al programari […]

El Firefox a Euskadi

Albert Juhé Lluveras

Font:Euskadi Internet (1)Gabriel María Inclán conseller de Sanitat al País Basc va dir que els usuaris de l’Internet Explorer eren una “majoria qualificada”. Això era com a resposta a la pregunta del PSE on demanaven perquè no es podia accedir […]